středa 9. října 2013

Středisková brigáda

V počtu šesti odhodlaných jsme se sešli v sobotu pátého, abychom pomohli s údržbou areálu kluboven. Budiž zaznamenáno, že mezi těmito šesti byla Anežka coby pracovitá a veskrze báječná zástupkyně světlušek, BrePťa, Mánička, Verča a Hapla za oddílové vedení a rover Hříbek přibyvší na návštěvu z dálného jihu.

Prvním a nejočekávanějším úkolem bylo porvat se a zvítězit nad akáty po celém areálu, i vzalo nás všech pět Vlaštovek zahradnické nůžky a dalo se do dlouhého boje. Mužská část účastníků si mezitím dávala do těla - tvořila procesí koleček naložených hlínou, vláčející se od hřiště až nahoru hned pod náměstíčko, aby hlínou mohly být zasypány jámy v terénu.

Boj s akáty trval dlouho, předlouho, Masařka se něco navysílala kouřových signálů, než se všech větví zbavila, ale nakonec už po areálu nezbyla ani větvička (samozřejmě kromě vzrostlých stromů, na které ke vší smůle nestačily ani pákové nůžky) a my jsme se tedy vydali asistovat procesí koleček. Stihli už změnit náklad i trasu, takže jsme dalších několik hodin věichni svorně třídili, nakládali, vozili a sypali kameny z obrovské hromady, která kdovíjak vznikla na plácku mezi naší a kalaharskou klubovnou. A dělali kolem toho spoustu vtipů a jiných řečí, samozřejmě. V samém základu této kromady byla nalezena mince o nominální hodnotě pět korun českých. Jak pravil šéf prací Hurvínek - "Vyplatilo se udělat brigádu!" Vzápětí nás poprosil, abychom zplanýrovali ještě podobnou hromadu u hřiště, ale kolik má pod tou, to neřekl.

Ale když tak hezky poprosil, zpracovali jsme i tenhle příděl hlíny a kamenů, vyprodukovali ještě větší dávku vtipů - a pak jsme si slavnostně vyhlásili padla.

Hapla


Žádné komentáře:

Okomentovat